17/11/2017

Museumkaart actie

 • Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats als u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens.
 • Om aanspraak te maken op een museumkaart dient u een email te sturen aan : junghansmuseumactie@weiszgroup.com of movadomuseumactie@weiszgroup.com met als bijlage een digitale kopie van het aankoopbewijs en een ingevuld garantiebewijs met stempel van de dealer, niet of slecht leesbare garantiebewijzen worden niet in behandeling genomen.
 • Deze actie loopt van 01-12-2017 t/m 31-01-2018 of stopt eerder en is niet geldig op eerder gedane aankopen. Aanvragen na 28-02-2018 worden niet meer in behandeling genomen.
 • Op basis van binnenkomst zullen de aanvragen in behandeling worden genomen.
 • Binnen 8 weken ontvangt u een tijdelijke museumkaart die u zelf dient te activeren in een jaarkaart.
 • Bekendmaking via sociaal-media van de dealer dient u aan mee te werken.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen of andere diensten.
 • Over deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Weisz Group.
 • Alleen op actiemodellen (alle Movado en mechanische Junghans horloges)  gekocht in een fysieke firma, benoemt als officieel verkooppunt van Junghans of Movado door Weisz Group, geldt de museumkaart actie.
 • Niet geldig op eerder gedane aankopen.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan museumkaart actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Weisz Group kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Medewerkers van Weisz Group zijn uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Weisz Group via: 020 – 679 46 33 of per e-mail via: junghansmuseumactie@weiszgroup.com of movadomuseumactie@weiszgroup.com.
 • U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.